ANALIZA DLA STRON TRZECICH

ANALIZA DLA STRON TRZECICH

Laboratorium Aluchem  działa zgodnie z międzynarodowymi normami referencyjnymi ISO 17025 i ISO 9001 i jest wyposażone we wszystkie urządzenia niezbędnego pełnego testowania olejów smarowych i smarów, a także powiązanych produktów.

Laboratorium przyjmuje metody regulowane przez ASTM dla produktów naftowych, zawarte w sekcji D.

Laboratorium oferuje swoje usługi analityczne i wsparcie techniczne wszystkim zainteresowanym firmom.