WSPARCIE TECHNICZNE

PLANY KONTROLI I SMAROWANIA

Zespół specjalistów Aluchem może pomóc swoim klientom w przeprowadzaniu kontroli w terenie, identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy i opracowywaniu odpowiednich planów smarowania, optymalizacji wykorzystania środków smarnych i minimalizacji kosztów konserwacji.

Odpowiedni plan smarowania umożliwia:

  • zmniejszenie liczby operacji konserwacyjnych;
  • skrócenie “przestojów maszyn” i związanych z tym kosztów;
  • zwiększenie mocy produkcyjnych
  • optymalizacja wykorzystania środków smarnych
  • zmniejszenie ilości zużytych środków smarnych do utylizacji, przyczyniając się do poszanowania środowiska.
IMG_0966
Aluchem-36

SMARY „NA ZAMÓWIENIE SPECJALNE”

Aluchem może zaspokoić wszelkie potrzeby smarownicze, nawet najbardziej krytyczne, dzięki możliwości badania i stworzenia własnych produktów specjalnie opracowanych w celu rozwiązania złożonych problemów w mechanizmach działających w szczególnych lub trudnych warunkach, takich jak na przykład bardzo niska temperatura lub bardzo wysokie ciśnienie.

Laboratorium i nasi eksperci są zawsze dostępni dla klientów, aby rozważyć krytyczne aspekty operacyjne i zastosowania oraz zidentyfikować najlepsze wykonalne rozwiązanie, również poprzez opracowanie “niestandardowych” środków smarnych.

SZKOLENIA

Aluchem organizuje podstawowe i specjalistyczne szkolenia smarownicze.

Poziom kursów i tematy dyskusji są uzgadniane z klientem, zgodnie z odbiorcami i celami kursu.

Główne tematy szkoleń to:

  • właściwości smarów i ich klasyfikacja,
  • jakość środków smarnych i poziomy wydajności,
  • rodzaj produktu i względne zastosowanie,
  • metoda smarowania,
  • audyt używanych środków smarnych

Właściwa wiedza na temat środków smarnych i  metod  aplikacji pozwala znacznie obniżyć koszty utrzymania ruchu a także utylizacji zużytych produktów oraz zmniejszyć zapasy środków smarnych.

corsi